กรมสุขภาพจิต แนะ ญาติของผู้ป่วยจิตเวชและผู้ติดยาเสพติด

สุขภาพ

กรมสุขภาพจิต แนะ ญาติของผู้ป่วยจิตเวชและผู้ติดยาเสพติด หมั่นสังเกตอาการ พาเข้าพบแพทย์ตามนัด

สุขภาพ

อาการทางจิตเวชคืออะไร ?
อาการทางจิตเวช เป็นผลจากระบบสารเคมีในสมองผิดปกติจนนำไปสู่อาการต่าง ๆ ในด้านความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และการรับรู้ต่างจากความเป็นจริง โดยผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาที่ออกฤทธิ์ปรับการทำงานของสารสื่อประสาทเหล่านั้นให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สามารถฟื้นคืนสภาวะจิตใจ และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติในสังคม

กรมสุขภาพจิต เผย มีผู้ป่วยขาดการประเมินอาการและขาดการรับยาต่อเนื่อง
จากการสำรวจสถานการณ์และฐานข้อมูลของผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ในหน่วยบริการกรมสุขภาพจิต ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2565 พบว่า ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตผิดปกติ 47,957 ราย ไม่มาเข้าพบแพทย์เพื่อรับการรักษาตามนัดภายใน 6 เดือนถึงร้อยละ 17.17 ขณะที่ผู้ป่วยโรคจิตเภท 57,754 ราย ขาดการติดตามนัด ร้อยละ 8.34 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกินยาไม่เหมาะสมหรือไม่ต่อเนื่องได้ ในบางรายเมื่อขาดยาจิตเวชจะทำให้ขาดการควบคุมอารมณ์ ขาดสติ และในกรณีผู้เสพติดจะหวนกลับใช้ยาเสพติดซ้ำได้ง่าย ซึ่งสัมพันธ์กับการก่อเหตุรุนแรง

กรมสุขภาพจิต แนะ ญาติหมั่นสังเกตอาการ พาเข้าพบแพทย์ตามนัด
กรมสุขภาพจิต แนะนำให้ญาติและผู้ใกล้ชิดเสียสละเวลา ใช้พลังกายและพลังใจในการใส่ใจดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ติดยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการกินยาอย่างสม่ำเสมอ คอยพาพบแพทย์ตามนัด รับฟังและให้กำลังใจ ไม่กระตุ้นอารมณ์ ทำความเข้าใจยอมรับเพื่อช่วยผู้ป่วยสามารถปรับอารมณ์ ความคิด พฤติกรรมที่เหมาะสมและร่วมพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยจิตเวช

ญาติควรดูแลสุขภาพของผู้ป่วยจิตเวชอย่างไร ?
ควรให้ผู้ป่วยพักผ่อนเพียงพอ ไม่ดูหนังหรือเล่นเกมนานเกินไป พยายามทำกิจกรรม ออกกำลังกาย ทำงาน งดเสพสิ่งมึนเมา สารกระตุ้นหรือยาเสพติด และห้ามมีอาวุธหรือวัตถุที่เป็นอาวุธได้ในที่พัก ผู้ป่วยและญาติควรช่วยกันฝึกวินัยการกินยาต่อเนื่อง สังเกตอาการข้างเคียงของยาและมาพบแพทย์ตามนัดหรือทันทีหากพบอาการผิดปกติ โดยสัญญาณเตือนของอาการกับเริบ ได้แก่ ไม่หลับไม่นอน เดินไปเดินมา พูดจาคนเดียว หงุดหงิดฉุนเฉียว คิดหวาดระแวง หูแว่ว เห็นภาพหลอน ก้าวร้าว ทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่น แยกตัวออกจากสังคม อยากฆ่าตัวตาย เป็นต้น